top of page
Mette Maja Mouritsen
Mette Maja Mouritsen

Blog

HVAD VED VI I VIRKELIGHEDEN?HVAD VED VI I VIRKELIGHEDEN?

Hvornår er noget viden, og hvornår er det tro?

Det har jeg længe forsøgt at komme nærmere, ved fortsat at stille spørgsmål ved det, jeg tror, jeg ved. Jeg er kommet frem til, at det meste er tro, også det jeg troede var viden.

Det eneste jeg med sikkerhed ved er Jeg er, Og Jeg lever og oplever

Jeg vil gerne dele min tro og overvejelser:

Menneskesindet kan være tilbøjeligt til at hævde, at det ved, fordi det synes, at det har egne eller andres oplevede beviser for det. Uanset, hvor vi henter vores ”beviser” fra, vil den viden, vi refererer til, være farvet af vores egen verdensopfattelse til et givet tidspunkt i livet.

Når man begynder at få øje på, hvor foranderlig verden er inklusiv vores egen fysisk krop, er det svært at fastholde den viden, man troede på. Det kan vække uro hos nogen og frihed hos andre, for så er man fri til at kunne leve og være det hele. Ofte kommer man til at lide under den tro, man forsøgte at fastholde som facts. Lidt som at fornægte, det man føler, mærker og tænker, kortsagt oplever, lige nu, fordi man tror, det burde være anderledes, end det er.

Menneskesindet er også tilbøjeligt til at tro, at det, der kommer fra intellektet og logikken, er den ypperste sandhed og derved glemme, at intellekt og logik ikke kan eksistere uden det modsatte, altså det ulogiske og det uintellektuelle. For at forsøge at forklare dette paradoks, kan man måske tænke på, at intet begreb kan eksistere uden sin modsætning, for hvordan kan man vide, at noget er logisk, hvis man ikke kender til det ulogiske?

Det ”synliggører” de mange mennesker som tror på deres intuitive fornemmelser og på det umanifesterede, det som gik forud for det manifesterede, det som man kunne kalde bevidsthed eller ånd. Det kan også forklare det ulogiske og paradoksale i at noget opstår ud af intet. Den tro vover jeg at lufte, for selv den mindste påviselige ”byggesten” i materien, viser sig at være uadskillelige fra sine omgivelser, altså et med det hele ( min fortolkning)

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page