top of page
Mette Maja Mouritsen
Mette Maja Mouritsen

Blog

Game changer
Livet kan betragtes som et spil, hvor vi indtager skiftende roller ud fra de tilstande, og de omgivelser vi befinder os i. Rollerne skifter afhængig af, om vi er i arbejdslivet, familielivet, studielivet, fritidslivet, kærlighedsrelationen, venskabet med mere.

Nogle gange opstår der dramaer, hvor vi kan havne i roller, som kan være svære at slippe. Ofte på grund af en modvilje imod at se os selv og hinanden i et andet lys, da det kan bryde vores selvopfattelse, hvis vi er taget af rollen.


Det kan derfor være svært at ændre, roller regler og adfærd, selvom man måske er blevet bevidst om, at "spillereglerne" og "spillet" forvolder lidelse.

Her er det at en "game changer" kan have stor indflydelse. Det er for mig et eller flere mennesker, som bryder roller og mønstre, der kan være svære at slippe, selvom mange, ja måske et helt samfund lider under dem.


En "game changer," taler hudærligt åbent uden fordømmelse af sig selv og andre. Det er en kærlig klar udmelding om sin egen tilstand, tanker og følelser her og nu i situationen. Populært sagt kunne det kaldes at tale fra hjertet. Budskabet der kommer ud høres, fordi det formidles på denne måde.


En sådan "hjerteudmelding" kan ændre hidtidige spilleregler og leveregler, ikke kun for vedkommende selv, men også for et helt system. Det kan være et familie-system, et arbejds-system, et tros-system, et undervisnings-system m.m.

Noget sådan kan finde sted, fordi vores fælles opfattelse af, hvordan livet skal være og bør leves ud fra nogle fastlåste spille regler, pludselig ændrer sig.

Jeg har bemærket, at det er mere almindeligt, at flere og flere taler "hjertesprog," og på den måde er medvirkende til, at "spillet" skifter. Når noget skifter eller ændrer sig, er der ofte modstand på, som dybest set handler om frygt for forandring ud fra en personlig forestilling om, hvordan livet skal udfolde sig. Så under store skift vil der være mere frygt og angst og forsøg på at fastholde det gamle.


Er der modstand på livets foranderlighed, vil vi før eller siden komme til at lide og være nødsaget til at ændre "spilleregler".

Vi kan også lide under ikke at kunne tale frit fra hjertet, hvor ”smerten” gør, at vi før eller siden begynder at følge vores hjerte og ændre " spilleregler". Det sker uanset, hvad andre måtte tænke eller føle, og uden frygt for omgivelsernes reaktioner.


Game changer er noget, vi alle kan være fra tid til anden helt uden at vide det, for skiftet sker af sig selv.


Det kan synes som et nyt begreb, men ser man tilbage i historien, har det altid fundet sted.

"Game changere," "spiller" ikke "spillet" for at vinde noget eller nogen. De "spiller." som de gør, fordi det er naturligt for dem, så det bare sker.


"Rollen" er således fri af ønsker om magt og forsøg på manipulation, for egen vindings skyld.

Livet er med denne bevidsthed let og legende også i modgang. Som en kontrast til den kamp det kan være, at forsøge at styre livet, uden at opdage, at det dybest set er ustyrligt.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page