top of page
Mette Maja Mouritsen
Mette Maja Mouritsen

Blog

DEN FYSISKE OG ENERGETISKE VERDEN”Den fysiske verden” kan beskrives ud fra en logisk tankegang som en evolutionær proces. Eksempelvis er der en systematik i naturen ja i hele den fysiske verden inklusiv menneskekroppen, som kan beskrives med tal, kurver og geometri. Da vi fødes ind i den fysiske verden, er det almindeligt at anvende logik og systematik for at tilegne os viden om noget, vi ikke ved, og kan derved måske glemme andre veje.


”Den formløse verden” kan beskrives som værende energetisk. Eksempelvis så spreder ”et budskab” sig ud fra denne verdensopfattelse som ringe i vand, og på flere niveauer, så man ex. kan være i kontakt med mange andre ”holdepunkter” ud fra et og samme ”holdepunkt” samtidigt. Lidt som at opholde sig et sted i et hologram, og derfra opnå kendskab til hele hologrammet. Det vil mennesker med nærdødsoplevelser kunne beskrive.

Et andet eksempel herpå, stammer fra et forsøg på en militærstation, hvor DNA fra celler i kindslimhinden på en mand blev isoleret. Det blev efterfølgende placeret i et andet rum end manden. Det viste sig, at når manden blev påvirket med sanseindtryk, så reagerede hans DNA i det andet rum samtidig. Man flyttede DNA’et helt op til 300 km. væk fra manden og gentog forsøget. Også her reagerede hans DNA prompte trods afstanden og den manglende direkte forbindelseslinje i fysisk forstand.

Det er for mig et eksempel på, hvordan kommunikation kan ske prompte, i samme nu, uden en forudgående ”tidslinje” eller evolutionær proces, som vi er vant til, når vi oplever verden gennem en fysiske verdensforståelse.”I den fysiske verden” betragtes hændelser ud fra en logisk tankegang. Som når hændelse A betragtes som en forudsætning for hændelse B, og begge hændelser finder sted i en og samme dimension i den såkaldte tredimensionelle verden. Et punkt C, som er ude i fremtiden og i den forstand ukendt, vil med den fysiske verdensopfattelse ikke kunne påvirke nutiden direkte, idet udviklingen forudsættes at gå fra A til C. Med denne verdensopfattelse, kan man komme til at vente længe, evt. flere liv på, at en hændelse indtræffer. Man kan også tro, at C altid er en følge af A og B og overse samtidigt tilstedeværende muligheder som ex. Q, R og Z, - muligheder man måske ville benytte sig af i en multidimensionel og energetisk verdensopfattelse.Det er forståeligt, hvis denne viden kan vække uro, for på en måde rystes vores barndoms ABC, vores nuværende ståsted, for hvad ved vi så i grunden om årsag og virkning og kommunikation?


Med den formløse- energetiske verdensforståelse mister man ikke ”den fysiske verden.” Verden udvider sig blot med endeløse muligheder, for energi forsvinder ikke, det omdannes blot til en anden form. Som is der smelter bliver til vand, til damp, til regn o.sv.Den formløse-energetiske verden må i sagens natur også omfatte den åndelige verden. Den som nogle mennesker har lettere kontakt til end andre, og som gør, at nogle mennesker kan fortælle os noget om vores afdøde, som vi troede, vi alene vidste. At åbne for det er på samme vis blot at åbne for flere muligheder. Jeg tror dog ikke at vi selv ” åbner” for denne mulighed. Det sker, når tiden er inde, og vi er parat til at se på vores barndoms ABC med nye øjne.Jeg tror, at alt skabt har en mening. Den logiske tankegang bruges bl.a. til at adskille verden for at vi bedre kan forstå den og os selv. Den ene verden udelukker ikke den anden, sammen åbner de for flere muligheder og perspektiver. Den energetiske-formløse verden er her allerede. Den fysiske verden kan betragtes som en del af den energetiske verden, den svinger blot på andre frekvenser.I mine øjne er der kun én og samme ”verden”/ "univers"/ "endeløse hele." For at forklare de to nævnte "verdener," gør jeg brug af den fysiske/logiske verdensopfattelse og anvender ord, der adskiller for at kunne analysere og kommunikere "budskabet" ud gennem ord. " Budskabet" kan også erkendes uden ord, så også her kan man nærme sig ad flere veje

Alt er her og alt er vel i min verdensopfattelse.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page