top of page
Mette Maja Mouritsen
Mette Maja Mouritsen

Blog

Det Energetiske Menneske og Healing.


Hvordan forklare det energetiske menneske og healing til en person, der ikke tror på det, ja, hvorfor i det hele taget forsøge at forklare det?

Grunden til at jeg vil forsøge at finde ord for det, er at jeg gerne vil fortælle mine patienter, at der er andre mulige veje til velbefindende, når mine tilgange er utilstrækkelige. Jeg har også mødt mange patienter, som fortæller om deres velbefindende efter at have anvendt andre helings former, og jeg har oplevet det selv.

Helt logisk set giver det mening at vi kan anvende mange forskellige healings veje, for vi består grundlæggende af atomer, som både kan betragtes i sin deres form og i form bølgelængder. Derfor giver det også mening at betragte os som energivæsener der udsender, modtager og reflekterer bølgelængder. Karvæv, nervevæv , bindevæv, kirtelvæv ja alle organer består af atomer. Ca. 60% af menneskekroppen består af vandmolekyler, der er sammensat af atomer. Hvis man betragter energi ved et billede af ringe i vand kan det give et indtryk af den utrolige energitranmission der sker i kroppen på mange niveauer.

Hvis vi tænker på, hvordan lyd, varme, lys kan influere på vibrationen af atomer synes det helt logisk, hvorfor så mange forskellige helingsveje kan have en afgørende indflydelse på os mennesker. Vi kan mærke effekten af lydens vibrationer på vores krop, hvis vi står foran en højttaler, eller hvis vi bliver overrasket af en uventet lyd. Vi kan have bemærket den helende effekt af et par varme hænder og en sammentrækning i kroppen ved kulde. Og omvendt, så kan solens varme give ubehag og kølige friske vinde kan virke opfriskende. Alt har en indflydelse på vores velbefindende på det fysiske og psykiske plan ubevidst eller bevidst.

Der er derfor mange forskellige energier, som kan være helende for krop, psyke og tilmed sjælen som anatomisk, fysiologisk og energetisk er helt forbundne. Tanker er forbundet med følelser og følelser mærkes i kroppen gennem det neuro-hormonale respons. Vi mennesker har en mere eller mindre udtalt evne til ubevidst at undertrykke forbindelsen mellem krop, psyke og sjæl, men før eller siden bryder de kropslige symptomer/følelserne det neuro-hormonale respons igennem i form af symptomer. Vi vækkes ofte ved angsten for det ukendte og uvisse, som ofte er tæt forbundet med fremkomsten af kropslige symptomer af ukendt oprindelse. Et mentalt forestillingsbillede om en adskilt krop og psyke kan gå i opløsning under denne proces og samtidig kan det åbne for nye helingsveje og en større forståelse for bevidsthed og mystik og at krop,psyke og sjæl er dybt forbundne . Vi kan også blive fastlåst i angsten ved de kropslige symptomer vælge symptombehandling af forskellige individuelle grunde. Nogle mennesker heler gennem ubevidst kropsligt arbejde eller ved at ændre tankemæssige overbevisninger bevidst eller ubevidst. Alle veje er helingsveje på den ene eller den anden måde, for vi lærer af alle vores levede erfaringer, og vi kan kun vælge det der giver mening for os i en given situation. Det kan bedst beskrives ved konkrete eksempler, som jeg ikke vil komme videre ind på her.

I forhold til heling af det energetiske menneske er det væsentligt at opdage, at vi hører, ser, føler og sanser ikke kun med vores øjne, ører og hud, vi sanser med hele kroppen og hele tiden. Tænk her på hvordan vi kan respondere på en lyd i det fjerne, mens vi mentalt er ”indstillet” på en anden modtage kanal, måske midt i en dyb samtale med et andet menneske. Eller hvordan skræmmende billeder og tanker kan vække hjertebanken, hudsved og åndenød. Det energetiske menneske lytter med hele kroppen hele tiden og på mange forskellige måder ad utallige ”kanaler”. Hjernen er blot et organ og intellektet er et instrument, der forsøger at bringe orden i det kaos, der er uden for vores menneskelig evne at forstå til fulde.. Et ubehjælpeligt forsøg på at opnå kontrol over det ukontrollerbare. Så det er helt forståeligt, at der opstår en trang til styring som en slags menneskelig forsvarsmekanisme, fordi kontroltab kan være forbundet med dyb angst. Så hvordan vove at slippe de forsvarsmekanismer, der måtte være en hindring for heling? Det er der ikke et entydigt svar på.

Der er dog en betydningsfuld helbredende faktor ved enhver form for behandling, og det er tillid og tro på at heling kan finde sted. Det der også kaldes placebo-effekten, og som flere undersøgelser har vist kan være op til 50%, både ved konventionel og alternativ behandling, hvis man i grunden skal og kan skelne i mellem de to behandlingsformer lige her. Og hvem ved, hvad andre undersøgelser vil vise, når vi ved at undersøgelser især viser det, undersøgeren fokuserer på i undersøgelsen?

Det væsentlige er, at vi er nød til at tro på metoden og på personen, for at heling kan finde sted, ellers vil vores fokus være rettet mod at bevise det modsatte, altså, at det ikke virker, og så vil sindet automatisk søge efter fejl og mangler, som bekræfter denne overbevisning, hvorved vi kan miste fokus på muligheden for heling ved en given behandling. Akkurat som man kan opleve at få alle de bivirkninger, man på forhånd har læst om ved en behandling. Så det er utroligt vigtigt at være opmærksom på, hvad vi tror på og følge det, der giver mening for os, for at opleve heling.

Det næste skridt er, at behandleren bruger sig selv og sin unikke tilgang eller metode på en måde, der taler til det andet menneske i den øjeblikkelige situation. Deri ligger helingskunsten eller lægekunsten, om man vil. Det handler om at healeren slipper kontrollen, og tillader sig at blive et instrument for intuitionen, livets intelligens. Heling foregår på flere niveauer smtidigt, så intellektet vil aldrig kunne forudsige eller beregne den eksakte virkning, hverken her og nu eller på sigt. Det kan måske billedliggøres ved at betragte to bølger, to energier, der danner interferens og spreder sig på en ny måde og som samtidig arbejder på flere niveauer, ikke blot to eller tredimensionelt men multidimensionelt. Således influerer mange forskellige energier samtidigt på os mennesker, for vi lever ikke i et vakuum. I det øjeblik vi forlader vores behandler, er vi i et nyt energifelt, som har en anden indvirkning på os.

Den styrende og kontrollerende del af min tænkende hjerne vil naturligvis stille dette spørgsmål; ”Hvordan kan healingen så styres den rigtige vej for at helbrede et specifikt problem / symptom? ”. Svaret er blankt ” Skulle jeg forsøge, så ville det blive noget i retning af : ”Energier kan ikke styres til fulde, for de finder deres egne veje som er afhængig af mange ydre og indre omstændigheder”. Et billede herpå kan være vandets kraft og dets mange uforudsigelige veje både i sin flydende form og i dets mere faste former som is, damp og skyer.

Det handler derfor især om tillid og tro på healeren og metoden og ikke mindst det uvisse og uforklarlige. Enhver form for heling, kan ligne små mirakler, i den forstand at der skal være et unikt match mellem healer og modtager med andre ord; en passende energitransmission, til den rette person i det rette situation og tro og tillid til helingen, og hvor healeren er åben og fordomsfri, så healeren bliver en facilitator for helingsprocessen og en kanal for livets intelligens.

I en vis forstand er ethvert healings forsøg en succes, også selvom udfaldet måtte have et andet udtryk /respons end det forventede, for alt er læring. Ethvert møde med et andet menneske åbner mulighed for læring, uanset hvor smertefuldt denne læring også kan være.

Når vi mennesker er parate til at slippe sindets behov for at forstå og kontrollere, kan alle tænkelig healings veje anvendes, som intuitivt måtte tale til det enkelte menneske. Med andre ord helings veje, som kan ”by-pass” intellektet med dets behov for at forklare og vurdere, som er nogle af de forsvarsmekanismer, der kan forhindre troen på heling.

Lyd, lys, billeder, berøring, nærvær kræver ingen ord eller tanker,- de er og gør. Rent logisk og teoretisk kan energier som lyd gå særlig dybt og berøre de ældste af vores atomer, de som vi måtte være forbundet med i krop sind og sjæl gennem årtiers arv, energetisk og multidimensionalt.

Det er dog stadig væsentligt at blive mere bevidst og opmærksom på, hvordan krop, psyke, bevidsthed og sjæl er forbundet, og hvordan vi påvirkes af mange forskellige vibrationer i vores omgivelser så som ord, følelser, billeder, lyde, lugte, lys, føde, berøring, ja, alt det vi måtte tænkes at møde i denne energetiske verden, og som kan have en personlig indvirkning på vores energetiske kroppe.

Derfor er det også væsentligt at være opmærksom på vores indre tilstand; At lytte indad dagligt i stille fordybelse, på den ene eller den anden måde. Blot 15 minutter’s stille fordybelse hver dag, kan øge vores evne til at sanse og skelne og derefter træffe mere bevidste valg i livet.

Mette Mouritsen, Holistisk Læge og Forfatter til bogen ”Livets Medicin”

Seneste blogindlæg

Se alle

Blood pressure

Speaking about blood pressure whether it is too high or too low, is a bit like measuring an elastic, -highly variable by nature. To assess whether something is too high, it must be compared with somet

Hvorfra stammer en virus?

Der findes ikke et endegyldigt videnskabeligt svar Tilbage i 1957 skrev en nobelprisvindende videnskabsmand A.LWOFF fra Pasteur instituttet i Paris en 14 sider lang videnskabelig artikel, hvor han med

bottom of page