top of page
Mette Maja Mouritsen
Mette Maja Mouritsen

Blog

SundhedsparadokserDet er en lidt trist og ejendommelig oplevelse at handle ind i disse tider, hvor folk gemmer sig bag mundbind, kigger lidt væk og er som forstummet. Der mangler menneskelige smil, venlige hilsner og small talk. Jeg færdes fortsat uden at anvende mundbind, selvom jeg endnu er ganske alene om dette look. Jeg bliver mødt med venlighed trods mit aparte look. Nogle enkelte bemærker, at jeg mangler mundbind, hvortil jeg blot siger, at jeg er fritaget, og så er den korte ordveksling som regel slut, med mindre de inviterer til en snak om det, og jeg ønsker at gå ind i den.

Det forekommer mig, at de, der siger, at de følger sundhedsmyndighedernes vejledning vedrørende mundbind, måske slet ikke har læst denne vejledning, som skaber tvivl om berettigelsen i brug af mundbind. Så hvor har de mon deres viden fra, og hvad handler de i virkeligheden ud fra?

Ifølge sundhedsmyndighedernes udmelding om mundbid, som er vist nedenfor, er der muligvis 4 fordele og muligvis 8 ulemper ved at bruge mundbind. Det fortæller noget om den manglende proportionalitet, der er i forhold til det voldsomme indgreb, det er at bære mundbind som et rask menneske, også set i lyset af de omtalte psykologiske sideeffekter der følger med. De 4 mulige fordele går alene på de psykologiske effekter af at bære mundbind, hvor et enkelt går på at det muligvis kan mindske smittespredningen. De 8 mulige ulemper går primært på det fysiske ubehag og risikoen for smitte, som mundbind kan medføre og i mindre grad på den psykologiske sideeffekt. Det forekommer paradoksalt, eftersom begrundelsen for at bære mundbind i sin tid skulle have til hensigt at beskytte mod smitte og fysisk lidelse. Samtidig stiger smittetallet.

Det er op til folk selv at vælge, hvad der er godt for dem, men jeg må indrømme, at det kan være lidt svært at lægge ører til, når en ekspedient påpeger, at hun og jeg skal bære mundbind ud fra sundhedsmyndighedernes vejledning, når de er som så. Jeg ser hverken død eller alvorlig sygdom omkring mig som følge af covid19. Jeg ser derimod rigtig mange mennesker i forskellige aldre demonstrere for frihed og menneskerettigheder, og de står side om side, og synger og krammer hinanden, og de har gjort det dag efter dag, uden at falde døde om eller se voldsomt syge ud. Jeg møder mennesker der siger, at de har oplevet flere, der har fået påvist covid19 uden at være blevet syge og nogle har også kendskab til mennesker der er i respirator eller er døde med covid19. Det tror jeg gerne, for sådan har det altid været også med influenza og andre lidelser, men hovedparten af befolkningen har blot levet i uvidenhed om det. Der er stadig påfaldende få, der er døde med covid19. Lidelsen ved en infektion er som med andre lidelser svær at undgå, og hvem kan gøre sig til dommer over om fysisk lidelse er værre end psykisk lidelse, når vi ikke kan være i andres sko og krop ?

Der er ingen dokumentation for, om det er godt eller skidt at blære mundbind, lige som det ikke er muligt at dokumentere, hvad der er det rette liv for det enkelte menneske, endsige et samfund eller land. Vi må hver især selv tage skridtet ud i livet.

Jeg håber at flere vil begynde selv at tage ansvar for deres sundhed og opveje de 4 mulige fordele imod de 8 mulige ulemper ved at bære mundbind, som sundhedsmyndighederne beskriver nedenfor. Samtidig håber jeg, at flere vil fokusere på livet omkring dem, frem for sygdom på sygehusene, og leve livet på den helt rigtige måde for dem, for livet er lige her og nu. Fra den danske sundhedstyrelses hjemmeside. Fordele og ulemper ved brug af mundbind: I vurderinger vedrørende anbefalinger og krav om mundbind i det offentlige rum bør den for- ventede smitteforebyggende effekt, mulige skadesvirkninger, gener ved brug af mundbind og ressourceforbrug afvejes over for hinanden. Fordele og ulemper bør identificeres og inddrages i den samlede vurdering. I det følgende beskrives fordele og ulemper ved indførelser af anbe- falinger om mundbind i det offentlige rum med udgangspunkt i WHOs anbefalinger af den 5. juni36. Potentielle fordele Der er følgende mulige fordele ved at anbefale mundbind til den generelle befolkning:

 •  Nedsætter risiko for smitte fra asymptomatiske og præsymptomatiske personer dvs. personer, der aktuelt ikke har symptomer.

 •  Reducerer stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind, da anvendelse af mundbind bliver mere almindeligt.

 •  Kan medvirke til, at befolkningen får en følelse af at kunne bidrage til at hindre smitte- spredning.

 •  Kan være en påmindelse om, at man skal efterleve smitteforebyggende tiltag, dvs. holde afstand, reducere kontakt, opretholde højt hygiejne, højt niveau af rengøring mv.


 • Potentielle ulemper


 • Der er følgende mulige ulemper ved at anbefale mundbind til den generelle befolkning:

 •  Kan medføre en risiko for kontaktsmitte, hvis det ikke håndteres og anvendes korrekt, dvs hvis det berøres under brug eller hvis det tages af og på uden håndvask eller af- spritning. Særligt hos børn, er der en øget risiko for at det bruges forkert.

 •  Kan medføre risiko for smitte, hvis det ikke udskiftes, når det er fugtigt eller forurenet idet, at det kan påvirke filtreringsgraden og evnen til at beskytte bæreren.

 •  Kan give gener som hovedpine, åndedrætsproblemer, udslæt, sår og allergiske reakti- oner ved langvarig brug.

 •  Kan være ubehageligt at have på, og kan medføre et generelt ubehag, og følelse af kvælningsfornemmels. Særligt i varme og fugtige miljøer kan der opstå ubehag.

 •  Kan påvirke kommunikationsmulighederne, og gøre det sværere at kommunikere klart og tydeligt. Dette er en væsentlig gene for personer, som har høre- eller talevanske- ligheder.

 •  Kan medføre falsk tryghed og resultere i en lavere efterlevelse af øvrige og mere ef- fektive tiltag til forebyggelse af smittespredning.

 •  Kan medføre affaldsproblemer efter brug, især på offentlige steder, hvor det kan smi- des på gade, efterlades i tog eller skraldespande, hvor det ikke afskærmes ordentligt.

 •  Visse personer kan have flere gener og vanskeligheder ved at anvende mundbindet korrekt.

 • Det skal bemærkes, at de ovenfor beskrevne fordele og ulemper ikke er dokumenteret.

 • 36 World Health Organization. Advice on the use of masks in the context of COVID-19. Interim guidance. 5. juni 2020


Rapportér detteSeneste blogindlæg

Se alle

Hvorfra stammer en virus?

Der findes ikke et endegyldigt videnskabeligt svar Tilbage i 1957 skrev en nobelprisvindende videnskabsmand A.LWOFF fra Pasteur instituttet i Paris en 14 sider lang videnskabelig artikel, hvor han med

Comments


bottom of page