top of page
Mette Maja Mouritsen
Mette Maja Mouritsen

Blog

Energikroppen


Mennesket i sin helhed er krop, sind og ånd.

En helhed som er utrolig kompleks, og som på ingen måde er afgrænset fra omgivelserne, selvom det kan synes sådan, når man ser et menneske i sit fulde omfang. Vi påvirkes konstant af forskellige vibrationer eksempelvis af lys, tryk og lydbølger, men også af hinandens ord, følelser og bevidsthed og vores egne tanker, som også er vibrationer. Alt vibrerer også vores noget tungere fysiske krop. Vi er en vibrerende energikrop helt ud i den enkelte celle og til det mindste atom, og vi er mere eller mindre forbundne gennem vores vibrationer.

Bevidstheden er den vågne iagttager af vores mange sansninger og er samtidig den energi i kroppen, der giver os adgang til en større forståelse af os selv og livet. Sjælen er den samlede bevidsthed, der udfylder vores krop, en energi der er forbundet med og udgør en del af en uendelig stor og allestedsnærværende vågenhed, der blandt andet har indflydelse på, hvem vi forelsker os i, og hvad vi tiltrækkes af, så vi møder de mennesker og oplever det vi skal opleve og erfare, mens vi er her i livet. Det kan lyde skæbne bestemt, og det er det også i et vist omfang, idet vi sjældent kan styre, det vi tiltrækker og tiltrækkes af og forelsker os i, men vi kan vælge, hvordan vi reagerer på oplevelsen. Vi har et frit valg, som gør at vi kan gå ad mange veje, mens vi er her. Vi kan også være i stilstand, indtil livet, ånden, på ny skubber til os i krop og sind.

Vores forskellige lidelser kan betragtes som manglende eller ændret flow i energikroppen, både når det handler om vores fastlåste overbevisninger om os selv og omverden, og når det handler om et fysisk synligt og mærkbart kropsligt symptom. Ved at lede efter årsager til lidelse, kan vi let komme til at fortabe os i detaljen, både når vi hænger fast i de samme forklaringer og historier i sindet, og når vi leder med lys og lygte efter i den fysisk krop. Vi kan let komme frem til en overbevisning om, at der er en enkelt årsag og en enkelt løsning på en tilstand, hvilket er uhyre sjældent, når man tænker på, hvordan vores energetiske krop, er i konstant udveksling med de skiftende omgivelser vi befinder os i. Vi kan på den måde let ende i sindets begrænsende overbevisninger også i forhold til at opdage nye veje i retning af at leve et mere frit, glædesfyldt, kærlighedsfyldt og meningsfyldt liv i fred med os selv, og det dybeste vi er.

Ved at forholde os energetisk til os selv, skal vi i første omgang lytte og sanse

indad og mærke om der er behag eller ubehag i krop og sind, der hvor vi er her og nu og så acceptere og tillade det og følge det i det omfang det er muligt. Efterfølgende kommer der gradvist et skifte, en ny impuls og en bevidsthed om tilstanden, hvis vi åbner os for det og slipper fokus på at ville et bestemt sted hen.

Når vi lever ud fra en viden om sammenhængen mellem krop, sind og ånd og slipper fokus på at skulle fikse og undgå lidelse for enhver pris, giver alt mening og mange tilstande af ubehag opløser sig af sig selv. Ved at leve i accept af at alt giver mening i et større perspektiv, kan vi lettere acceptere vores aktuelle tilstand, og det giver indre ro. I ro kan kroppen hele, det den er i stand til at hele med eller uden hjælp udefra. Der vil fortsat være ar og aldring i den fysiske krop, og en dag forlader ånden, sjælen, vores fysiske krop, og efterlader den livløs. Den største hindring for at leve efter og forstå denne sammenhæng er os selv, vores personlighed, vores ego og vores angst for at hvile i uvished og stilstand. Vi kan hjælpe hinanden ved kærligt at holde spejlet op for hinanden, når vi er i en tilstand af lidelse, angst og beklagelse. En spejling på at det vi ser og møder og søger derude, er noget vi må møde og søge i os selv og slutte fred med, for at vi kan bevæge os videre i livet. Et liv der aldrig ophører på et åndeligt plan.

Seneste blogindlæg

Se alle

Hvorfra stammer en virus?

Der findes ikke et endegyldigt videnskabeligt svar Tilbage i 1957 skrev en nobelprisvindende videnskabsmand A.LWOFF fra Pasteur instituttet i Paris en 14 sider lang videnskabelig artikel, hvor han med

bottom of page