top of page
Mette Maja Mouritsen
Mette Maja Mouritsen

Blog

Hvordan finde vej?


Der er sjældent én enkelt løsning på et problem, som passer til alle, så hvis man beder om at få eller giver gode råd til andre, kan det let skabe mere forvirring. I takt med at vi mennesker bliver mere bevidste om vores egen individualitet, og erkender at vi er på vores egen helings vej, er der opstået tiltagende mange og nye bud på veje til helbredelse, så at træffe et valg kan let vække stress.

Hvad kan man så gøre, når man ønsker inspiration fra andre til at vælge, hvis man står i uvished og tvivl ?

Tvivl og uvished kan relateres til bekymring og angst for det uvisse og for stilstand i en verden, der er i evig forandring og bevægelse. Det er svært at lytte og træffe valg, når man er drevet af uro og angst. At søge indre ro i sig selv eller ad de veje der virker erfaringsmæssigt bedst, er derfor væsentligt. Det er også en bevægelse, hvor der sker en forandring, den opstår blot indefra og i et andet tempo. I indre ro er det muligt at lytte og stille opklarende, åbne spørgsmål til sig selv, det kan også være med hjælp fra et andet menneske.

At lytte indad er en stille ”praksis”, hvor der tålmodigt lyttes indtil svaret kommer. Der kan gå sekunder, minutter, timer dage. Det bedst mulige valg i den aktuelle situation, er det, der giver mental ro, for vedvarende bekymringstanker vedligeholder uro, angst og tvivl, som også kan mærkes i kroppen. Den samme stille praksis kan bruges, når der lyttes, læses, iagttages ja sanses udad til andres erfaringer og gode råd. Der kan jo altid vælges påny, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Det kan også være værdifuldt, at mindes tidligere erfaringer fra en lignende situation, for ofte gentager vi os selv, indtil vi er blevet klogere og derved mere hel-beredt (helbredt).

Vi træffer altid de bedste valg, i forhold til det vi er i stand til under de givne omstændigheder.

Ved at lytte indad og tro på egne fornemmelser, erfaringer og intuition, uanset hvem og hvad man står overfor, har man gjort det, der er muligt, resten er udenfor vores kontrol, uanset hvor meget vi eller andre måtte ønske at kontrollere det. I indre ro ved vi, hvad der er bedst for os, og skulle vi tage fejl, så er det blot endnu en af livets mange erfaringer, som når vi modtager råd fra andre, og sidenhen blive klogere af egne erfaringer.

Livet er foranderligt også vores kroppe. Cellerne i kroppen fornyes konstant, selv i hjernen foregår der cellefornyelse, og hvis ikke så findes der andre veje. Selv ”forgiftede og misbrugte” celler udskiftes løbende, også de cancerceller som kroppen løbende danner livet igennem, uden at vi er opmærksomme på det. Vores krop er klog, når blot den får tid og ro til at være det. Når vi ser kroppen og livets lidelser som stationære, kan det begrænse helbredsprocesser og livsudfoldelse. Det er forståeligt, at det er blevet sådan, for vi er tilbøjelig til at fortælle og bekræfte hinanden i de samme gamle historier, i stedet for nysgerrigt at undersøge om det nu også forholder sig sådan. En måde at fange disse automatismer på er at opdage sætninger som: ”Jeg er nød til..”, ”Jeg vil gerne, men…..”,” Jeg vil ikke, men…. ”, ”Det er altid…..”, ” Det er aldrig….”. Det kunne også kaldes sort-hvid tænkning. Mange forskellige forbehold og overbevisninger kan forhindrer os i at komme ud af en fastlåst situation og prøve nye veje.

Når vi lever i bevidsthed om, at livet er evigt foranderligt, åbner der sig muligheder for flere helbredelsesveje og flere levemåder, alt i alt bringer det større frihed og håb.

Disse automatismer stammer især fra vores kulturelle og sociale arv, og handler måske om angst på et subtilt plan. Angst for forandring og tab af kontrol. Den stationære velkendte tankegang kan give os en umiddelbar følelse af tryghed, indtil den dag hvor livet ikke længere opleves uforanderligt, som ved tab, traumer, sygdom og død.

I fremtiden kan vi måske sige, ”Mennesket valgte livet til og angsten fra”, den angst, der holder os selv og hinanden fast i selvbegrænsende overbevisninger både i fysisk, psykisk, socialt og spirituelt henseende.- for vi er her jo sammen, og vi er forbundne og i vores tankemønstre..

Seneste blogindlæg

Se alle

Hvorfra stammer en virus?

Der findes ikke et endegyldigt videnskabeligt svar Tilbage i 1957 skrev en nobelprisvindende videnskabsmand A.LWOFF fra Pasteur instituttet i Paris en 14 sider lang videnskabelig artikel, hvor han med

bottom of page