top of page
Mette Maja Mouritsen
Mette Maja Mouritsen

Blog

Mennesker og kontakt


Inspireret af venners kommentarer og egne erfaringer og et indre drive til at formidle springer jeg ud i forsøg på kontakt lige her :)

Kontakt er skridtet fra intention, tanke, væren, til at møde det der er her og nu. På latin hedder det ”contactus”: ”at berøre”. Hvis jeg fortsætter min leg med ord, de ord som i en vis forstand er menneskeskabte ud fra et menneskeligt behov om kontakt, så kan vi mennesker blive berørt, få kontakt, på mange måder:

Kontakt gennem ord der er kærlige og forbinder og kontakt gennem ord der adskiller og giver en oplevelse af kontakt gennem reaktion (konflikt). Begge former med en intention om at få kontakt.

Kontakt gennem møder i stilhed.

Kontakt gennem individuel og fælles musisk og kreativ udfoldelse.

Kontakt gennem fysiske berøringer der kan være voldsomme, legende, nænsomme, blide, sensuelle og seksuelle.

Kontakt gennem udtrykte og uudtrykte følelser der forbinder eller skubber væk, eller bare er.

Kontakt gennem handlinger, en hjælpende hånd, en belæring, en gave.

Kontakt gennem ånden, i stilhed, i meditation, i naturen, i åndelige fælleskaber, i det der er her og nu.

Kontakt er kærlighed i sine mange former givet og modtaget gennem krop- sind og ånd.Den jordiske kontakt form er ikke varig som den åndelige.

HVORFOR KAN DET VÆRE SÅ SVÆRT?

Fordi vi er mennesker med personligheder, sår og traumer, som fylder os med overbevisninger, skam og skyld over det synlige, vi tror andre ser og måske dømmer os på, og derved let kan glemme at vi ikke er vores personligheder. Vi er meget mere end vores fysiske krop, selvom vi også er den, så længe vi er her. Og så er vi forskellige i vores kontaktformer og behov. Nogle søger overvejende kontakt udadtil andre søger indadtil. Nogle har behov for meget kontakt udadtil andre mindre. Andre veksler mellem yderpunkterne.

HVORDAN KAN VI OPNÅ KONTAKT; HVIS VI ØNSKER DET?

Jeg tror at det først og fremmest handler om at anerkende hinandens forskelligheder, og ikke gøre nogle kontaktformer mere rigtige eller forkerte end andre. Vi kan jo selv vælge kontakt i den form og hyppighed, der taler til os på et givet tidspunkt i livet, så længe vi respektere hinandens integritet. Vi kan også vælge ikke at have kontakt. Derudover ved jeg ikke, hvad der skal til, udover, at vi kan gøre vores bedste for at øve os i ord og handling hver eneste dag ud fra vores personlige erfaringer, og bære over med os selv og hinanden, når det ikke lykkes.

Dette er også skrevet i dyb medfølelse for de mennesker, der sidder i ensomhed og måske er såret ind i dyb isolation, i håb at de måtte vove at tage et ”lille skridt” ud i kontakt, og at vi alle hilser ethvert lille skridt velkommen i den form, vi er i stand til uden at påtage os det fulde ansvar for hinandens liv og velbefindende, hvilket ligger udenfor vores fulde menneskelige formåen.

Selvom vi ikke er en del af hinandens liv, kan vi altid være i hinandens hjerter og bevidsthed.

Ps. Når jeg googler billeder og kontakt får jeg et væld af billeder om IT- kommunikation og forskellige ikoner, det synes jeg er et sigende og tidstypisk billede. Så jeg har valgt et mere menneskeligt blødt foto til at illustrere forskellige kontakt former.

Seneste blogindlæg

Se alle

Hvorfra stammer en virus?

Der findes ikke et endegyldigt videnskabeligt svar Tilbage i 1957 skrev en nobelprisvindende videnskabsmand A.LWOFF fra Pasteur instituttet i Paris en 14 sider lang videnskabelig artikel, hvor han med

bottom of page