top of page
Mette Maja Mouritsen
Mette Maja Mouritsen

Blog

Kvalitet og aldring


Kvalitet handler om, at det vi fokuserer på stemmer overens med vores personlige værdier til et givet tidspunkt i vores liv. Så kvalitet er individuelt og foranderligt.

Et eksempel kunne være kvaliteten af vores kroppe. Da vi var i puberteten, fokuserede vi overvejende på vores udseende, den ydre skal, og som vi ældes og ikke længere kan fastholde eller sikre kvaliteten af det ungdommelige udtryk, eftersom livet går sin naturlige gang, fokuserer vi måske mere på, om der er overensstemmelse imellem vores indre tilstand og vores ydre liv, ja livet i sin helhed. Den kvalitet kan ikke sikres udefra, udover at andre mennesker ved deres nærvær og ord og aktivitet kan rette vores opmærksomhed mod vores eget nærvær, vores egen tilstand, og den måde vi lever vores liv. Andre menneskers personlige værdier, det som er kvalitet for dem, kan ikke give kvalitet i os, men de kan inspirere os. På den måde ændres kvaliteten i os, i vores kroppe fra tid til anden.

Det er derfor heller ikke muligt at sikre kvalitet i andre men vi kan spørge om deres værdier, hvad der er kvalitet for dem, og støtte dem i at komme derhen, på den måde det nu er muligt for os. Det er i sig selv et fornemt tilbud.

Det er heller ikke muligt at sikre kvaliteten af andres ydelser og præstationer, men vi har et valg.

Vi kan vælge til og fra ud fra vores værdier og forestillinger om kvalitet. Det forudsætter at vi er i balance, når vi skal vælge. Og nogle gange er vi ikke det, fordi vi er optaget af at følge eller lytte til andres værdier, eller måske de såkaldte standard værdier. Og nogle gange har kvalitet slet ikke vores interesse, fordi vi i stedet har fokus på kvantitet (mængden).

Både kvalitet og kvantitet er ofte efterspurgt , men “sikring” af dem er vanskelig, da vi grundlæggende ikke kan styre livets uforudsigelighed, uanset om det er på en fabrik, i en børnehave eller på et sygehus. Livets sande værdier kan ganske enkelt ikke styres og kontrolleres.

Alligevel er kvalitet og kvantitet værdifuldt. Eksempelvis er det en kvalitet, at mange mennesker (kvantitet) kender deres egen kvalitet, så de kan tilbyde den til glæde for os andre (kvantiteten) . For mig er det også kvalitet, at kvaliteten forandres og udvikles i takt med tiden og i forhold til vores egen og vores fælles kvaliteter i livet.

Det er min tro og min erfaring, at ved at slippe ideen om kvalitetssikring af andre og kvantitets-øgning af ydre værdier og i stedet arbejde på at udvikle kvaliteten i os selv med en hjertelig bevidsthed, så vil kvantiteten af kvaliteten øges, og vi vil værdsætte livets sande værdier og aldringens visdom.

Det kan være godt at huske på, at ingen og intet kan sikres et bestemt udtryk, hverken som ung eller gammel, for vi lever livet og høster erfaringer, der både kan ses og mærkes på vores kroppe og i vores omgivelser. Det er en naturlig proces at ældes og få patina, ikke en sygdom.

Seneste blogindlæg

Se alle

Hvorfra stammer en virus?

Der findes ikke et endegyldigt videnskabeligt svar Tilbage i 1957 skrev en nobelprisvindende videnskabsmand A.LWOFF fra Pasteur instituttet i Paris en 14 sider lang videnskabelig artikel, hvor han med

bottom of page