top of page
Mette Maja Mouritsen
En vej til indre fred og frihed

Bevidst nærvær

Mette Maja Mouritsen

Observer, accepter, slip, 

00:00 / 16:16
Mette Maja Mouritsen

Iagttagelser

Livet fremstår mere klart og intenst, når vi er tilstede her og nu, bevidste om det vi er og kan blive til i møde med livet. 

Ofte vandrer vores opmærksomhed udad, sjældnere retter vi opmærksomheden indad.

Uanset hvor opmærksomheden rettes hen, kan vi øve os i at være mere bevidst nærværende tilstede, her hvor vi er.  

Det kunne også kaldes selvkærlighed, en kærlig accept af hele os med alt hvad det indebærer.

Samtidig indfinder der sig en indre fred og glæde, som i sig selv er helende.

 

Selv om det er enkelt, kan det føles ganske svært, måske fordi vi ofte er vant til at se fremad og spørge udad.

Lidt flere detaljer

Krop, sind og bevidsthed er anatomisk og energetisk én enhed. Vi sanser med hele vores krop. Vi er altid "on-line", og for det meste er vi ubevidste om de mange millioner sanseindtryk, vi modtager hvert sekund.

De tanker vi får, om det vi sanser, kan sætte gang i vores følelser som mærkes i kroppen fra top til tå, fra inderst til yderst. Bevidstheden er den opmærksomme iagttager.

Kroppen heler mange tilstande af sig selv i indre ro, og derfra er det også lettere at træffe nye beslutninger,  som kan føre til større velbefindende. Der er lige så mange veje til velbefindende, som der er mennesker.

Bevidst nærvær er en mulighed for at integrere oplevelsen af sammenhæng mellem krop, sind, bevidsthed, og så er det en vej til indre fred og frihed. 

Under denne proces vil man kunne opleve både ubehag og velbefindende, kort sagt livet i sin mangfoldighed 

Processen

Livet er en proces. Vi ved aldrig med sikkerhed, hvad der sker før dagen er omme og slet ikke om 1 år,  5 år eller 10 år.

Dybest set kan vi kun tage et skridt og en dag ad gangen, og så kan vi lære at genvinde roen, når vi mister fodfæstet for en stund.

 

Ved at være opmærksom på vores tanker og kropslige sansninger kan vi opleve, at de dukker op og forsvinder og deri erkende, at vi er mere end vores tanker og kropslige sansninger. Vi er også den bevidsthed, der iagttager det. Derved kan det være lettere at slippe fastlåste overbevisninger om os selv og vores lidelser.

 

Det er ofte godt at have en daglig praksis i opmærksomhedstræning og/eller give sig tid til at være i stilhed med sig selv på forskellig vis. Det er lidt som at cykle, i starten skal det læres og øves, tilsidst bliver det en naturlig måde at færdes i livet på.

 

Det første skridt er accept af, hvordan det er lige nu, det giver en umiddelbar ro. 

"Vi Kan ikke løse problemer med det samme sind der skabte dem"

Citat Albert Einstein

Med lidt andre ord, vi kan ikke løse problemer med den samme tilgang, som skabte dem.Derfor må vi være parat til at slippe tidligere veje og selvbegrænsende overbevisninger og overgive os til det, der er større end os, det som skabte os, det som vi er ud af og ét med. 

 

Naturens rytme, intelligens, foranderlighed og uforudsigelighed er et spejl på vores egen komplekse natur og på livets storhed

Lyt til

guidede meditationer- og opmærksomhedsøvelser

Mette Maja Mouritsen
bottom of page