top of page
D8A2F970-0B9B-4310-AC43-2BF314B425F9.jpeg
Mette Maja Mouritsen

Bøger

Mette Maja Mouritsen

Bevidsthed

” Som menneske kan vi være mere eller mindre identificeret med og begrænset af vores krop og overbevisninger. Erkendelsen af, at vi er mere end vores krop og vores fortællinger giver en indre fred og frihed, og livet leves med større lethed, glæde og taknemmelighed.

Det er mit store ønske, at denne bog må medvirke til det ”  Mette Maja Mouritsen

Uddrag fra bogen:

Når vi iagttager vores omverden, kan vi tro, at det vi ser, er et sikkert bevis for det som er.

Det er svært, ja så godt som umuligt at være absolut objektiv i vores iagttagelser, for det vi betragter er mere eller mindre farvet af vores person.

Kun som én enhed vil vi kunne opleve samme virkelighed.

Er der mon alligevel noget, som vi alle kan referere til, når vi oplever verden forskellig, foranderlig og opdelt i dig og mig? Uden at kunne bevise og forklare det med ord, så er der ”noget” i os, som ved, at vi eksisterer. Det ”noget” har samtidig stor betydning for vores selvopfattelse, vores forhold til andre, til livet og til døden….


Pris 75 kr.

4. udg. 2024 

E-bog eller trykt bog kontakt  mettemajamouritsen@gmail.com

Mette Maja Mouritsen

Det helende menneske

I bogen ”Det Helende Menneske” beskriver forfatteren holisme i form af den helhed krop, sind og bevidsthed udgør.  Hun kommer med nye perspektiver på lidelser som kræft, diabetes og allergi. 


Mette Maja skriver: 

Ethvert menneske er unikt og foranderligt og heler lidt hver dag i mødet med livet.” En inspirerende bog der bringer håb til mennesker, som oplever sig fastlåst i deres lidelser.


29 Oktober 2019


Bestil bogen som paperback i din boghandel

Pris paperback 200 kr. incl. forsendelse. 

E-bog 75 kr.


Mette Maja Mouritsen

Holistisk Sundhed

Holistisk sundhed er en revideret udgave af bogen Livets Medicin.

Den belyser sundhed i et perspektiv, som viser, at helbredelse er mulig ad mange veje.


Den beskriver lidelser som stress, hovedpine, depression, demens, afhængighed, traumer, overgangsaldre, autoimmune lidelser, psykoser, forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser ud fra et holistisk sundhedsperspektiv. Forfatterens viden underbygges af egne erfaringer og sygehistorier, som gør bogen særlig troværdig. Hun viser, hvordan en holistisk tilgang kan anvendes i praksis, og hvordan vi kan blive bedre til at mærke- og hele os selv. Afslutningsvis kommer hun med et bud på, hvordan et holistisk inspireret sundhedsvæsen kunne tænkes at se ud i fremtiden.


Anmeldelse:

"Fremfor at kigge på en anden person gennem en tillært medicinsk, psykologisk og ofte snæver linse, inviterer hun os, forsigtigt og bestemt, til at turde stå på kanten at uvished; at udforske et menneskes psykologiske og fysiologiske landskab som fuldstændig ukendt jord - som helt unikt - i forsøget på at finde mening i symptomet og støtte det som symptomet gennem sin smerte og lidelse kalder på.

Med denne bog, åbner Mette, bevægende og bevæget af mange hjerter, hen mod en større bevidsthed. Sikken en gave!"


Juli 2017


Ameyo Katharina Barfred-Dixon

Integrativ, Transpersonel Psykoterapeut,

Underviser og Supervisor i Danmark, Sverige og England


2. udgave august 2020

Bogen kan købes på nettet og i boghandlen. 

E-bog 75  kr.


Det er en helt ny revideret udgave af Livets medicin

Mette Maja Mouritsen

Perspektiv på psykiatrien og normalitetsbegreber

Forfatterens personlige beretning om mødet med psykiatrien i forbindelse med en større bevidsthedsåbning  i dec. 2010.


Udgivet på forlaget Kahrius 2012: Bogen er udgået fra forlaget, men kan bestilles som pdf. fil

Pris 50 kr.

Mette Maja Mouritsen

Et nyt liv

Uddrag af forord ved Kirsten Norling-Christensen, Speciallæge i Børne og Ungdomspsykiatri:


“En af bogens store værdier ligger i den vægt, der lægges på erfaringer ud fra levet liv og personlige beretninger samt ikke mindst forfatterens personlige forståelse og viden sammenholdt med den lægevidenskabelige baggrund, som hun forholder sig loyalt til. Det giver bogen en autentisitet og dybde, som er omfattende.


Med sit helhedssyn peger bogen på et paradigmeskift og har således også et politisk budskab. Den peger på håb for fremtiden – både for den enkelte og på globalt niveau.”


"Et Nyt Liv"  udkom i  2015 på Livskildens forlag. 

Pris 140 kr. som paperback. 


En revideret e-bog udgave er fra marts 2016  og kan købes som pdf. fil.

Pris 50  kr.

Mette Maja Mouritsen

Lidelse

Lidelse kan være et udviklingspotentiale. Ved at udvikle kærlig bevidsthed om de traumer vi stivner i, kan vi selv medvirke til at lindre eller hele dem. Bogen er krydret med personlige erfaringer og cases, men beskriver også neurofysiologisk hvordan vi stivner i traumer ofte i frygten for eksklusion og tab af kærlighed. Traumer er almindelige triggere af symptomer. Det kan føre til lidelser så forskellige som forhøjet blodtryk, spændings hovedpine, knæsmerter, skizofreni, tarmsygdomme, kroniske smerter mm.  Med bevidsthed om os selv og de traumer og selvbilleder vi er stivnet i, kan vi genfinde kærligheden til os selv til andre og til livet.


Bogen er udgået fra forlaget. 

En e-bog kan købes for 50 kr.

Mette Maja Mouritsen

Stress

GRATIS E-bog om stressfænomenet og stress responset. 


Udkom i dec. 2015. 

Kontakt og du får tilsendt en gratis pdf. fil.

bottom of page