top of page
Mette Maja Mouritsen
Mette Maja Mouritsen

Blog

Kropsforståelse i et historisk lys


En naturlig proces i menneskets udviklings historien, er at søge at forstå livet og os selv herunder menneskekroppen. Det begyndte med en skematisk og energetisk beskrivelse af mennesket til nu også at omfatte en mekanisk og fysisk og psykologisk forståelse. Under denne udviklings proces i at udforske og forstå menneske kroppen, har vi fordybet os yderligere og samtidig bevæget os i forskellige retninger. En retning har fordybet sig i det fysiske andre retninger i det filosofiske, det psykologiske, det sociale og det energetiske, alle retninger bidrager med hvert sit til vores fælles bevidsthed og helhedsforståelse af mennesket.

Under denne bevidsthedsudvikling adskilles noget fra noget andet, for at vi bedre kan se og forstå det, vi aktuelt fokuserer på, og på sigt for bedre at kunne forstå det adskilte. Således også med den naturvidenskabelig udviklings proces i forhold til at forstå menneskekroppens fysik. Herunder er alle kroppens dele blevet adskilt, en proces der har givet naturvidenskaben en stor viden om kroppens organer og mekanismer helt ned på celleplan og på et molekylært plan. Denne adskillelsesproces afspejler sig også helt konkret i det ydre ved opdelingen af sundhedssystemet i forskellige specialer.

Det er en naturlig menneskelig bevidstheds proces at tage afstand fra det sted vi kommer fra, for bedre at kun forstå det sted vi nu er, som når barnet gradvist vokser fra sine forældre og skal udforske livet, og som det voksne menneske der med alderen begynder at forstå sig selv. Det er en naturlig proces i at blive mere bevidst og tage mere eller mindre og måske helt afstand fra det sted vi kommer fra, indtil vi igen begynder at opdage at alt hænger sammen, at alt er forbundet, og at alt det, der blev taget afstand fra, fortsat er en del af det hele, og en forudsætning for det sted vi står i dag. Det gælder både for vores industrielle, teknologiske, fysiske og personlige udvikling.

I forhold til vores kropsforståelse er dens ”adskillelses historien,” beskrevet enkelt og symbolsk fra ”Østens visdom” til ”Vestens videnskab” og den er herunder fundet tilbage til sit eget udgangspunkt i en ny og visere form, så i en vis forstand har nutiden indhentet fortiden og omvendt, hvorved alt fremstår som en helhed i fortsat forandring og forvandling.

Vores fælles menneskelige viden, herunder mystikkens visdom og videnskaben med alle dens tænkelige forskellige retninger, har i sin søgen efter forståelsen af menneskekroppen bevæget sig fra det skematiske og energetisk til at opdage de enkelte organer og celledele, og herunder er videnskaben endt ved atomet, som i sin mindste detalje viser sig at være en vibrerende enhed af energi. En usynlig energi som vores menneskelige øje, vores perceptions system, formgiver for derved lettere at kunne adskille og forstå det usynlige, der ind til kernen er et uadskilleligt hele.

Undervejs kan vi være tilbøjelige til at fortabe os selv i detaljen i retning af, at der er et enkelt organ der fejler noget, eller en enkel kemisk proces der er årsagen, eller en enkelt person der er den skyldige og så fremdeles. Derved har vi let kunne miste overblikket, helheden i alt også i krop, psyke bevidsthed og relationer.

Det kan derfor give god mening at geninddrage den gamle viden om kroppens energisystemer, chakra, hvorved de enkelte organer beskrives forbundet i udvalgte områder i kroppen, så det igen bliver lettere at forstå deres indflydelse på hinanden. Det inddrager samtidig den energetiske tankegang om altings forbundenhed.

De enkelte chakra er også forbundne, men alene at adskille os i energetisk chakra giver et ufuldstændigt billede, selvom det kan være en vej, indtil vi har genopbygget og forenet os selv og på ny oplever os som hele væsener i uadskillelige menneskekroppe, der er under indflydelse af vores højere bevidsthed og vores fysiske overlevelses instinkter. Når vi engang når dertil, kan vi i indre ro se de fysiske og psykiske symptom, som en ubalance der vækker midlertidig uro og ubehag, og intuitivt kan vi vælge at følge vores højere bevidsthed og følge det, vi ved er nødvendigt for igen at etablere balancen i krop og sind, eller måske indse at tiden i den fysiske krop er ved at rinde ud og tage højde for det.

Det er en mere enkel og mindre angstfuld tilgang til livet som kan befri os for unødig bekymringer og smerter der måtte følge med. Det kan samtidig inkludere den detaljerede naturvidenskabelige viden om de enkelte organers fysik og mekanik, for herfra ved vi, hvad der skal til af hjælp udefra for at genoprette balancen. Vi ved også at kemikalier, er energetiske enheder, der påvirker hele kroppen, og derfor skal anvendes med varsomhed ligesom med alt andet vi indtager. Det inkluderer også vor tids genopdagelse af forskellige gamle behandlings former og de nye som har fulgt med, foruden simple mellemmenneskelige møder, for ud fra en energetisk betragtning, kan alt være helende, når det formidles i de rette doser til det rette menneske på det rette tidspunkt. Alt er der brug for i den fagre nye hele verden.

Seneste blogindlæg

Se alle

Hvorfra stammer en virus?

Der findes ikke et endegyldigt videnskabeligt svar Tilbage i 1957 skrev en nobelprisvindende videnskabsmand A.LWOFF fra Pasteur instituttet i Paris en 14 sider lang videnskabelig artikel, hvor han med

bottom of page