top of page
Mette Maja Mouritsen
Mette Maja Mouritsen

Blog

Kroppens symbolsprog i et større perspektiv


Kroppens symbolsprog er det kroppen søger at fortælle dig, gennem de symptomer du oplever. Det er unikt for dig, der hvor du er i livet, og det kan løfte perspektivet på dig selv og dit liv. Hvis det resonerer i dig, kan du vælge at bruge det.

Symbolsprog er en bevægelse fra konkret tænkning til abstrakt tænkning. Behovet for at bruge det udspringer af et konkret symptom, og her kan diagnoser være til hjælp, da de kan pege på et mere grundlæggende problem.

Kroppens symbolsprog kan betragtes som inspiration til at forholde sig til sig selv og sin tilstand i et bredere perspektiv, uden at føle skyld og pres for det gavner på ingen måder processen. Din krops unikke symbolsprog kan kun forstås af dig, gennem de symptomer din krop viser, så det følgende eksempel fra en specifik diagnosegruppe kan kun forstås i overordnet betydning:

Autoimmune sygdomme rummer mange forskellige lidelser i forskellige organsystemer. De har fået denne diagnose, fordi lægevidenskaben har opdaget, at kroppens eget immunforsvar arbejder imod kroppens egne organer og derved giver symptomer. Det er i sig selv en værdifuld observation og information. Fra et overordnet perspektiv kan de tilstande betragtes som et kulturelt fænomen, i forhold til den måde vi har indrettes vores liv og samfund på, så det i en vis forstand modarbejder vores sundhed.

Hvis man ser på det på et individuelt niveau, er det menneske der modtager diagnosen autoimmun sygdom, et billede på hvordan det kan gå, hvis vi fortsætter den ”arbejds- og livskultur,” som vi alle i en vis forstand har sat en kurs for gennem vores familiearv. På den måde blive de sygdomsramte bærere af et sociokulturelt symptom. Det sker for nogle frem for andre, fordi deres unikke krop er begavet med en sensitivitet og nogle familiære erfaringer og overbevisninger, som gennem generationer har påvirket familien og deres energi system.

Hvis man ser på vores nuværende tilgang til og håndtering af de autoimmune sygdomme, så består den overvejende i fysisk og medicinsk behandling. Det kan være godt i den forstand, at medicin som binyrebark hormon og biologisk medicin, der hæmmer vores eget immunforsvar, kan lindre symptomerne og tilmed fjerne dem. Desværre er det sådan, at det kan være svært at afgøre hvor længe og hvor meget, hver enkelt lidende person skal have af denne medicin, for medicinen har potentielt set alvorligt skadelige bivirkninger, og nogle erfarer at medicinen er utilstrækkelig. Det siger sig selv, at i længden er det uhensigtsmæssigt at hæmme eller modarbejde sit eget immunforsvar, hvad enten det er med medicin eller i os selv, og den måde vi er i verden på.

En tilgang kunne være at anvende den konkrete og individuelt tilpassede behandling en overgang og samtidig arbejde med det symbolske, i retning af hvad betyder dette symptom for den enkelte i sin helhed, i forhold til de overbevisninger og det liv han/hun lever med mere.

Eksempelvis kan man modarbejde sig selv i overført betydning i retning af ikke at give sig selv den plads der skal til, der hvor man er, bor, lever arbejder og i det man går og tænker. ”Dunker man sig selv konstant, i retning af at man ikke gør det godt nok og man ikke er god nok,” så modarbejder man sig selv, for man overser alt det gode man er og gør. Det negative får pladsen og ”magten.” Det handler absolut heller ikke om at anklage sig selv og sin familie eller andre, det handler om at anerkende sine egne sansninger og følelser og stå op for dem og stille og roligt ændre på sine overbevisninger og sin adfærd. Det kan vi selv kun gøre, selvom vi kan blive støttet og spejlet i det af andre. Uanset hvad omgivelserne måtte mene, er de nød til at respektere det, for vi kan kun det vi kan, og det kan vi til gengæld bruge på vores unikke måde, til glæde for andre. På den måde er der plads til alle, uden at vi skal modarbejde os selv og hinanden.

Din krops symbolsprog, dit indre univers, er således også en spejling af et ydre større univers. En spejling som er uhyre vigtig i forhold til, at vi alle kan bliver opmærksomme på noget i os selv og i vores samfund, som vi kan vælge at rette op på og derved gradvist få et bedre liv her på Jorden, mens vi er her. Så tak, fordi du er her også med dine lidelser og jeg med mine.

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page